Франц Лист

music-inner-top-images

Франц Лист

Соната си минор, Транскрипции, 3 Ноктюрна

Lontano-Warner 2006